Szanowni Państwo 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać w Polsce Rozporządzenie o ochronie danych osobowych -RODO. Jest to rozporządzenie unijne obowiązujące wszystkich prowadzących działalność gospodarczą oraz gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ,dalej RODO, chcieliśmy poinformować Państwa, że w naszej bazie danych znajdują się Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania/realizacji współpracy. Administratorem Państwa danych jest Firma Handlowa "AM-ELEKRO" Płonka Marcin, NIP 5511027706, tel.337804446 e-mail: biuro@AM-elektro.pl Cel przetwarzania danych: Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych w związku z prowadzoną przez Firmę "AM-elektro" działalnością gospodarczą - podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do dokonania sprzedaży oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Firmę "AM-elektro" działalności gospodarczej - podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych lub/i marketingowych w odniesieniu do produktów oferowanych przez Firmę "AM-elektro" drogą elektroniczną lub/i telefoniczną - podstawa prawna art. 6, ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych osobowych oraz rządnie ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa m.in. Urząd Skarbowy, ZUS i inne oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, kurierskim, informatycznym. Gwarantujemy Państwu, że powierzone nam dane osobowe przechowywane są z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Z poważaniem Płonka Marcin